Plannen mediapark. De hoogte in? Weg over de hei?

Met grote zorg heeft de VVG de stedenbouwkundige visie  “Mediapark Urban Vison 2030” van het Amsterdamse bureau UNstudio, gemaakt in opdracht van de gemeente Hilversum en Media Park Enterprise,  gelezen.

Het Hilversumse bedrijventerrein voor de media-industrie moet (volgens de opdrachtgevers) beter aansluiten bij de technologische ontwikkelingen en veranderingen in mediaproductie- en consumptie. UNstudio heeft een schets gemaakt voor een “nieuw sociaal ecosysteem  met innovaties en cultuur als hart van de gemeenschap”.

Het mediapark zou moeten groeien en moderniseren, dat geeft dus meer mobiliteit. De toegang tot het park zou in de visie van het bureau vanaf de A1 mogelijk moeten zijn door de aanleg van een weg over de Westerheide. Vanaf Crailo, waar een P en R terrein zou moeten komen, kan daar dan een shuttlebus over rijden. Maar je kan ook de kabelbaan nemen, of misschien toch zelfs wel er met je eigen auto over rijden.
Deze weg zou de net gecreëerde route tussen de natuurbruggen ter weerszijde van de Bussumse- en Westerheide kruisen en daarmee een nieuwe versnippering van het natuurgebied veroorzaken. Dat is niet acceptabel.
Een andere mogelijkheid is via de Erfgooiersstraat en dan deels verdiept om de bewoners te ontlasten. (zie het kaartje hieronder).

De huidige maximale bouwhoogte van 24 meter voldoet niet meer, dat zou 40, 50 of zelfs 78 meter moeten worden. Hoogbouw op het mediapark boven de boomgrens is niet in overeenstemming is met de structuurvisie van Hilversum en ook niet met de leidraad landschap en cultuurhistorie van de provincie. Het “illusielandschap” van het Gooi, de beleving van openheid met weinig zichtbare bebouwing op de heidevelden, is te waardevol om door een overijverige gemeente te laten aantasten.

Het moge duidelijk zijn dat de VVG niet direct geïmponeerd is door het mooie taalgebruik van de plannenmakers. Wij zullen de belangen van de omringende natuur goed in de gaten houden. Waar mogelijk zullen wij deze plannen proberen bij te sturen en zodra deze formeel gemaakt worden in bijvoorbeeld bestemmingsplan wijzigingen en omgevingsvergunningen zullen wij waar nodig bezwaar maken.

Kijk HIER voor het plan, met veel mooie plaatjes.

En voor de samenvatting van de Mediapark Visie

En het gehele rapport

En hier voor een uitgebreid opiniestuk van de VVG