Tunnelvisie Hilversum

Hilversum is berucht om zijn verkeersopstoppingen. Het Mediapark is slecht bereikbaar. Een oplossing via een weg over de Westerheide gaat gelukkig niet door. Nu is er een tunnelvisie! Deze moet lopen van vanaf de Larenseweg naar de Nieuwe Crailoseweg. Naast twijfels of dit echt de oplossing zou zijn vrezen wij toch een aantasting van bodem, grondwaterstromen, luchtkwaliteit (ventilatie) en verlies van natuuroppervlak door de op- en afritten. Lees onze brief aan B en W.

Meerdere politieke partijen zijn tegen deze tunnel. Ook het GNR maakt zich zorgen over de schade die de aanleg zal  veroorzaken.

De raad heeft besloten de mogelijkheid van een tunnel onder de hei wel te onderzoeken, maar ook de alternatieven:  het aanleggen van de Erfgooiersstraat in een verdiepte bak. In dat geval komt de weg dus vlak langs de hei. Een ander alternatief is het verleggen van de Diependaalselaan. Dit kan betekenen dat die weg vanaf de N201 ook de natuur gaat doorkruisen naar de A27.

Zie onze visie in een reactie naar de gemeente Hilversum

Zie voor informatie over het project:

Over de eerdere plannen, de weg over de hei, het verbreden Erfgooiersweg. Wat was de rol van wethouder Wimar Jaeger, wat vinden de SP en de VVD?

En voor reacties: