VVG deelnemer in klankbordgroep Naarderbos

De VVG is deelnemer in de Klankbordgroep Nieuw Bestemmingsplan Naarderbos. De plannen voor revitalisering van het golfterrein, inclusief de bouw van een nieuw clubhuis, moeten in regelgeving worden verankerd. Op het strand zijn er plannen om een horecapaviljoen te bouwen.

Het gebied is niet aangewezen als bijzonder beschermde natuur, dat betekent dat wij niet per definitie tegen de bouw van het clubhuis of het strandpaviljoen zijn.

De VVG waakt wel over het goed functioneren van de ecologische zone in het gebied. In dat verband is het positief dat de plek van het clubhuis al een eindje is verschoven. Daarbij komt een nieuw parkeerterrein.

De VVG pleit ervoor het oude – en door de nieuwe situatie veel te grote -parkeerterrein te verkleinen om de ecologische zone een stuk breder te maken. Deze voldoet nu wel aan de minimum norm, maar breder is uiteraard winst voor de natuur.

De exploitant wil de baan in 2022 heropenen en heeft aangekondigd vooruitlopend op de discussie over de precieze plek van het clubhuis vast aan de slag met het opknappen van het terrein. De gemeente echter zit in tijdnood en heeft een nieuw voorbereidingsbesluit genomen, waardoor zij nu tijd hebben tot 1 februari 2022. Michael van de Kuit is nu boos en vreest dat het nu weer allemaal anders zal lopen dan verwacht.

Naarderbos Ontwikkeling BV heeft ook een plan om een reclamezuil langs de A6 te plaatsen. Dit voorbeeld met tulp is één van de ontwerpen, begroeid met klimop, omgeven door insectvriendelijke bloemen in de berm en volgehangen met bijenhotels om te suggereren dat de zuil een bijdrage levert aan de natuur. Volgens exploitant Nedstede is dit nodig om de kosten van het onderhoud van het recreatiepark te dragen, de golfbaan is niet voldoende rendabel. Wat de VVG betreft om voor de hand liggende redenen absoluut onacceptabel.