VVG draagt haar fietsroutes over aan het Fietsgilde

Op donderdag 5 juli heeft de voorzitter van de VVG de door Edwin Klomp voor de VVG ontwikkelde fietsroutes  overgedragen aan het Fietsgilde.

Naast de wandelingen die door onze Natuurwacht worden begeleid zijn in de periode van 1998 tot 2011 door Edwin 10 fietsroutes gemaakt. De fietsroutes zijn uitgegeven in de vorm van een folder, uitgewerkt op kaart en voorzien van beschrijvingen van de plekken die onderweg worden aangedaan.

Deze routes werden wanneer ze uitkwamen meegezonden met het tijdschrift en werden zo bij alle leden van de VVG thuisbezorgd. Verder waren ze te koop in de kraam van de VVG op de diverse jaarmarkten in het Gooi. Zeven routes door de natuur en drie door respectievelijk het bebouwde gebied van Hilversum, Huizen en langs de houten huizen van Bussum en Naarden (Verboden Kringen).

Wij hebben geconstateerd dat de belangstelling voor beschreven fietsroutes afneemt, onder andere omdat iedereen tegenwoordig met het digitale knooppuntensysteem van het Fietsnetwerk Nederland en mogelijkheden van de smartphone zelf zijn fietstochten kan uitzetten.

Voor het Fietsgilde is dat anders omdat zij fietstochten aanbieden met begeleiding van een gids. Daarvoor is nog steeds wel belangstelling, net zo als voor onze wandelingen. Het Fietsgilde is 20 jaar geleden op initiatief van de ANWB opgericht, en is sinds enige jaren een onafhankelijke stichting. Een kleine groep gedreven vrijwilligers verzorgt de tochten.

De door Edwin Klomp gemaakt routes zijn, vanwege de kwaliteit van de beschreven informatie nuttig voor het Fietsgilde. Het lag dan ook voor de hand om onze routes over te dragen aan het Fietsgilde. Dat hebben we op 5 juli gedaan met een formeel moment  bij het Bluk.

Deze plek is ‘historisch’, want van Baarn naar Bussum liep het eerste fietspad van de Vereniging Fietspaden Gooi en Eemland, toen een door de ANWB opgezette club. Het Bluk ligt op deze route ongeveer halverwege dit eerste fietspad.

Even verderop bij het Museum Hofland is in 1919, de eerste paddenstoel van de ANWB geplaatst. Vandaag staat bij het Museum Hofland een replica van deze eerste paddenstoel.