Blaricum Beach

In afwachting van het realiseren van een horecapaviljoen wordt er sinds 2019 jaarlijks een tijdelijke horecavoorziening op het strand geëxploiteerd.

De eerste versie betrof een aantal containers, waar wij bezwaar tegen hebben gemaakt omdat een vergunning werd verleend voor tijdelijke bouwwerken die niet aan de regelgeving rond het beschermde natuurgebied voldeed. De jaren daarop stond er een verplaatsbare verkoopwagen. Dit vonden wij acceptabel.

Indien er nog steeds plannen zijn voor bouwwerken op het strand zal er eerst een goede oplossing moeten worden gevonden voor compensatie van het verlies aan natuur. Wij denken daar graag aan mee.

Zie ons persbericht d.d. 7 mei 2022

Update juli 2022

Er was een vergunning verleend voor het plaatsen van 7 horecacontainers met een terras. Daarbij werd gebruik gemaakt van de zelfde route als bij de aanvraag van het paviljoen, die door de rechter is afgekeurd omdat niet voldaan is aan de eisen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
De gemeente heeft deze vergunning weer ingetrokken, zich realiserend dat dit toch echt niet kon in dit beschermde natuurgebied. In overleg met de VVG is toen bedacht om een voedselwagen op het strand te plaatsen en (ten behoeve van de verkoop van alcohol) twee containers op het gras bij de parkeerplaats.
Staats Bosbeheer moest als eigenaar van de grond toestemming geven, maar deed daar zo lang over dat de uitbater besloot dit seizoen maar over te slaan. De tijd om de gemaakte kosten terug te verdienen werd te kort.

Update oktober 2020

Blaricum Beach is weer in de winterberging, er staat op het strand alvast wat klaar voor seizoen 2021. Wordt dat een herhaling van de opstelling met containers 2019 of de kar van 2020? Het bezwaar tegen eerste loopt nog met een procedure bij de rechtbank. Die hebben duidelijk geen haast om met een uitspraak te komen. Het liefst willen zij dit samenvoegen met een bezwaar tegen het permanente paviljoen en dat hebben wij nog niet eens ingediend. Wij moeten eerst wachten op een uitspraak van de commissie, die ook al geen haast heeft. Omdat de kar van 2020 op wielen stond en verplaatsbaar was hebben wij daartegen geen bezwaar gemaakt.

In de tussentijd zien we steeds meer vandalisme in dit natuurgebied. BBQ schroeiplekken waren er al, maar nu hebben bezoekers zich ook al uitgeleefd met een kettingzaag.

Update augustus 2020

Op 31 juli stond een bericht in de Gooi en Eemlander (foto) dat de parkeerplaats bij het strand is afgesloten omdat het te druk werd.

Op 1 augustus zijn wij even gaan kijken wat dit voor gevolgen heeft voor het strand. Links een foto uit 2019: het N gedeelte van het recreatiestrand staat vol parnassia. Voor ons een voorbeeldplantje voor de bijzondere duinvegetatie op deze plek waar dankzij het opspuiten van zand uit de diepe zuiderzeebodem een zout en kalkrijk milieu aanwezig is. Op de foto uit 2020 rechts is geen parnassia meer te zien. Het gras is dit jaar kort gehouden, goed voor de recreant, funest voor de beschermde vegetatie. Onze expert Piet Bakker heeft op ons verzoek een inventarisatie gemaakt van de (nog) aanwezige flora.

Update juni/juli 2020

Sinds kort staat Blaricum Beach 2020 er, een bescheiden horecawagen met beperkt assortiment. Het strand is in coronatijd gebruikt voor flinke kampvuren en cross-activiteiten.

De gemeente heeft voor de plaatsing van de verkoopwagen vergunning verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Blaricum. Zij constateren dat dit eigenlijk niet kan omdat dit besluit op grond van het standplaatsenbeleid moet voldoen aan het bestemmingsplan en dat is niet het geval. Maar met een ruimtelijke onderbouwing zou het dan weer wel kunnen.

Wij denken dat deze redenatie niet helemaal klopt, maar omdat het hier “slechts” een APV betreft concentreren wij ons eerst maar eens op de lopende bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning Blaricum Beach 2019 en de zandophoging in combinatie met het “definitieve” paviljoen.