Water – geschiedenis & actualiteit (2010)

Een gezamenlijke uitgave van de Vereniging Vrienden van het Gooi en de Stichting Tussen Vecht en Eem ter gelegenheid van hun 75- respectievelijk 40-jarig jubileum.

Het boek telt 144 pagina’s en een A3-kaartbijlage. Het is rijk geïllustreerd.

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, is onmisbaar voor alles wat leeft en draagt in belangrijke mate bij aan de biodiversiteit. Water heeft in de geschiedenis van ons land een beslissende rol gespeeld op landschappelijk, politiek en economisch gebied. De Nederlanders hebben meer dan twintig eeuwen strijd met het water gevoerd en er profijt van gehad. Voor ons gebied speelde die strijd zich vooral af in de flanken – de Vechtstreek en Eemland – al had het middenstuk, ’t Gooi, er ook veel mee van doen.

Allerlei aspecten van het water worden door deskundige auteurs beschreven zoals: waterbeweging als geologische basis, de relatie van natuur, landschap en milieu, het ingrijpen van de mens in de waterhuishouding, water en economie, bestuurlijke conflicten, water en het dagelijks leven, water als verdedigingsmiddel enz. Er zijn korte intermezzo’s over waterplekjes die aan vroegere tijden herinneren en er zijn tips opgenomen voor uitstapjes.

Het boek kost € 9.95 en het kan worden besteld door gebruik te maken van onderstaande button.